Rozpoczynamy rekrutację do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 


fundusze europesjkie  wojwedztwo   wup   EFS

 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zapraszamy do skorzystania

z dofinansowania w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 


Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” od 20 kwietnia 2017 r. do 20 maja 2017 r.

 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

W projekcie mogą wziąć udział:    
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,         
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,         
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,       
– osoby z niepełno sprawnościami    
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,     
– osoby niskowykwalifikowane,      
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze

– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

Regulamin rekrutacyjny do projektu (.docx)

Formularz rekrutacyjny (.docx)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (.docx)

Oświadczenie - profil pomocy (.docx)

Oświadczenie osoby biernej zawodowo (.docx)

Oświadczenie uczestnika projektu (.docx)

Karta oceny formularza rekrutacyjnego (.docx)

 

Dokumenty dla uczestnika projektu:

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (.docx)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (.docx)

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (.docx)

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (.docx)

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego (.docx)

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (.docx)

Biznes plan (.docx)

Karta oceny biznes planu (.docx)

Harmonogram rzeczowo-finansowy (.docx)

Oświadczenie o pomocy de minimis (.docx)

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1433967

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”