Zaproszenie do składania ofert na wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych

Ocena użytkowników:  / 0

W zamieszczonym poniżej linku znajdują się informacje dotyczące składania ofert na wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych wraz ze szkoleniem osób nadzorujących system ochrony danych osobowych i opieką prawną.

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=734

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej - wyniki

Ocena użytkowników:  / 0

Zarząd LGD Ziemi Sandomierskiej informuje, że do biura LGD wpłynęło 7 ofert dotyczących zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.  Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Drukarnia NOVA s.c. z Tarnobrzega. Firma ta zaproponowała najniższą cenę brutto i została wybrana do realizacji zadania.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

zestawienie złożonych ofert - pobierz

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej

Ocena użytkowników:  / 0

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków

Ocena użytkowników:  / 0

lgdsiecPrezes Świętokrzyskiej Sieć LGD, działając w imieniu: Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy, Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, Lokalnej Grupy Działania U Źródeł, Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski, Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej,  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - zwanych dalej Zamawiającymi, zaprasza do złożenia ofert na dostawę "Elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków oraz podejmowania uchwał przez organy statutowe LGD – e-LGD". 

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”