Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Nabór fiszek w ramach nowej LSR.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZSW związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Formularz fiszki projektowej ma posłużyć do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR.

Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki któremu powstanie baza projektów, która ułatwi przygotowanie LSR i ukształtuje budżet oraz określi zakres wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Wasz głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

Złożenie fiszki będzie premiowane w ramach ogłaszanych, w kolejnych latach, konkursów.
Termin składania fiszek: 20 stycznia 2023 roku.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Formularz FISZKI – do pobrania

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3168744

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”