Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Ewaluacja LSR

LOGO LGDZS
Przedmiotem badania, którego wyniki prezentowane są w niniejszym raporcie, była Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej przygotowana w okresie programowania UE 2014-2020 oraz działania podjęte na rzecz jej realizacji w latach 2016-2021. Celem badania było dokonanie oceny działań podejmowanych na rzecz realizacji celów zapisanych w LSR.
Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Socjometr – niezależny podmiot specjalizujący się w badaniach społecznych, który spełnia wymogi stawiane ewaluatorom zewnętrznym określone w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

ue     leader    prow

 

Czytaj więcej...

Nabór fiszek w ramach nowej LSR.

LOGO LGDZSW związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Formularz fiszki projektowej ma posłużyć do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR.

Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki któremu powstanie baza projektów, która ułatwi przygotowanie LSR i ukształtuje budżet oraz określi zakres wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Wasz głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

Złożenie fiszki będzie premiowane w ramach ogłaszanych, w kolejnych latach, konkursów.
Termin składania fiszek: 20 stycznia 2023 roku.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Formularz FISZKI – do pobrania

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjno - informacyjne pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości"

18.11.2022 Obrazów 1Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na projekty wspierające rozwój kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych oraz na projekty wzmacniające potencjał ludzki zapraszamy na spotkanie konsultacyjno - informacyjne pn. Nowa perspektywa - nowe możliwości", którego głównym celem będzie prezentacja działań możliwych do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w obszarze tzw. projektów "miękkich", wspierających rozwój rynku pracy.

Spotkanie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej. 

Spotkanie odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie - 18 listopada 2022 r. (piątek) - rozpoczęcie godzina 10.00.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, email: biuro@lgd-sandomierz.eu, tel. 158320944, 795 414 754.

Program spotkania

Film "Kobiety Liderkami zmian na polskiej wsi"

Zapraszamy do obejrzenia filmu z udziałem przedsiębiorczych i kreatywnych kobiet z obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego. Są wśród nich właścicielki firm, szefowe organizacji pozarządowych, liderki w swoim środowisku.

Film został zrealizowany przez Stowarzyszenie AGROEKOTON w ramach operacji KSOW.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, obchodzony 15 października, jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o wkładzie kobiet w życie lokalnych społeczności.

https://www.youtube.com/watch?v=tbwAfU-ohKE&t

 

 

Konkurs EKOlider

logoKonkurs EKOlider skierowany jest do mieszkańców gmin, firm i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej i organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs trwa od 3 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

1- Gospodarstwo domowe produkcyjne
2- Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne
3- Firma / biuro/ organizacja pozarządowa

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję "Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich".

konferencjaW imieniu Organizatorów zapraszamy na konferencję "Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich". Konferencja odbędzie się w dniu 20.10.2022 w Sandomierzu, Hotel Mały Rzym ul. Stefana Okrzei 9 w godzinach 10:00-16:30. Rejestracja na konferencję poprzez formularz: https://www.agroekoton.pl/formularz-zgloszeniowy/

Ramowy program:

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-16:30 Konferencja

Wprowadzenie: dr Mirosław Korzeniowski, Prezes zarządu, Stowarzyszenie AGROEKOTON oraz Maria Sikorska, dziennikarka, autorka programu telewizyjnego „Z klimatem i z pasją"

Prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów AGROEKOTON i zaproszonych gości m. in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Obiad, podsumowanie konferencji i zakończenie wydarzenia.

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja posterów na stoiskach promocyjnych zaproszonych podmiotów, współpracujących z AGROEKOTON. Po wykładach uczestnicy będą mieli możliwość udziału w rozmowach i dyskusjach z gronem ekspertów w zakresie: redukcji stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin optymalizacji nawożenia nowoczesnych technologii w sadownictwie zachowania bioróżnorodności wymogów Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Smart Wies A2 -V3 final-1Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich. Celem Konkursu jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: wizje i inicjatywy.

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2700142

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe