Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Nabór fiszek w ramach nowej LSR.

LOGO LGDZSW związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Formularz fiszki projektowej ma posłużyć do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR.

Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki któremu powstanie baza projektów, która ułatwi przygotowanie LSR i ukształtuje budżet oraz określi zakres wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Wasz głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

Złożenie fiszki będzie premiowane w ramach ogłaszanych, w kolejnych latach, konkursów.
Termin składania fiszek: 20 stycznia 2023 roku.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Formularz FISZKI – do pobrania

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjno - informacyjne pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości"

18.11.2022 Obrazów 1Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na projekty wspierające rozwój kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych oraz na projekty wzmacniające potencjał ludzki zapraszamy na spotkanie konsultacyjno - informacyjne pn. Nowa perspektywa - nowe możliwości", którego głównym celem będzie prezentacja działań możliwych do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w obszarze tzw. projektów "miękkich", wspierających rozwój rynku pracy.

Spotkanie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej. 

Spotkanie odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie - 18 listopada 2022 r. (piątek) - rozpoczęcie godzina 10.00.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, email: biuro@lgd-sandomierz.eu, tel. 158320944, 795 414 754.

Program spotkania

Film "Kobiety Liderkami zmian na polskiej wsi"

Zapraszamy do obejrzenia filmu z udziałem przedsiębiorczych i kreatywnych kobiet z obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego. Są wśród nich właścicielki firm, szefowe organizacji pozarządowych, liderki w swoim środowisku.

Film został zrealizowany przez Stowarzyszenie AGROEKOTON w ramach operacji KSOW.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, obchodzony 15 października, jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o wkładzie kobiet w życie lokalnych społeczności.

https://www.youtube.com/watch?v=tbwAfU-ohKE&t

 

 

Konkurs EKOlider

logoKonkurs EKOlider skierowany jest do mieszkańców gmin, firm i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej i organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs trwa od 3 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

1- Gospodarstwo domowe produkcyjne
2- Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne
3- Firma / biuro/ organizacja pozarządowa

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Smart Wies A2 -V3 final-1Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich. Celem Konkursu jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: wizje i inicjatywy.

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich

KGW URW imieniu Uniwersytety Rolniczego w Krakowie zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)". Szkolenia są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o zapoznanie się ze szczególami na stronie https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki konkursu na projekt gry planszowej i puzzli w ramach projektu ELL "Ekologiczni Liderzy LGD"

logoW dniu 20 lipca 2022 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac złożonych w ramach konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i przedszkoli z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej. .

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs organizowany był dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej. Przedmiotem konkursu dla szkół podstawowych było opracowanie koncepcji i projektu gry planszowej dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. Przedmiotem konkursu dla przedszkoli było opracowanie projektu puzzli o tematyce ekologii i ochrony środowiska.

W ramach ogłoszonych konkursów do biura LGD Ziemi Sandomierskiej wpłynęło łącznie 29 prac konkursowych, w tym: 11 prac – projektów gier planszowych złożonych przez szkoły podstawowe oraz 18 projektów puzzli złożonych przez przedszkola. Ze względu na ograniczenie związane z tym, iż do konkursu mogły być złożone tylko prace z instytucji z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej, przy ocenie przez komisję prac konkursowych nie była brana pod uwagę praca złożona przez Przedszkole z Sandomierza. Wobec powyższego do oceny projektów puzzli poddane zostało 17 prac.

Wszystkie złożone pracy są pomysłowe i starannie wykonane. Wybór przez Komisję był naprawdę bardzo trudny. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy.

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3144612

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe