Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Konkurs EKOlider

logoKonkurs EKOlider skierowany jest do mieszkańców gmin, firm i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej i organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs trwa od 3 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

1- Gospodarstwo domowe produkcyjne
2- Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne
3- Firma / biuro/ organizacja pozarządowa

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję "Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich".

konferencjaW imieniu Organizatorów zapraszamy na konferencję "Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich". Konferencja odbędzie się w dniu 20.10.2022 w Sandomierzu, Hotel Mały Rzym ul. Stefana Okrzei 9 w godzinach 10:00-16:30. Rejestracja na konferencję poprzez formularz: https://www.agroekoton.pl/formularz-zgloszeniowy/

Ramowy program:

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-16:30 Konferencja

Wprowadzenie: dr Mirosław Korzeniowski, Prezes zarządu, Stowarzyszenie AGROEKOTON oraz Maria Sikorska, dziennikarka, autorka programu telewizyjnego „Z klimatem i z pasją"

Prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów AGROEKOTON i zaproszonych gości m. in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Obiad, podsumowanie konferencji i zakończenie wydarzenia.

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja posterów na stoiskach promocyjnych zaproszonych podmiotów, współpracujących z AGROEKOTON. Po wykładach uczestnicy będą mieli możliwość udziału w rozmowach i dyskusjach z gronem ekspertów w zakresie: redukcji stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin optymalizacji nawożenia nowoczesnych technologii w sadownictwie zachowania bioróżnorodności wymogów Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Smart Wies A2 -V3 final-1Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich. Celem Konkursu jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: wizje i inicjatywy.

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich

KGW URW imieniu Uniwersytety Rolniczego w Krakowie zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)". Szkolenia są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o zapoznanie się ze szczególami na stronie https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki konkursu na projekt gry planszowej i puzzli w ramach projektu ELL "Ekologiczni Liderzy LGD"

logoW dniu 20 lipca 2022 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac złożonych w ramach konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i przedszkoli z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej. .

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD" realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs organizowany był dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej. Przedmiotem konkursu dla szkół podstawowych było opracowanie koncepcji i projektu gry planszowej dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. Przedmiotem konkursu dla przedszkoli było opracowanie projektu puzzli o tematyce ekologii i ochrony środowiska.

W ramach ogłoszonych konkursów do biura LGD Ziemi Sandomierskiej wpłynęło łącznie 29 prac konkursowych, w tym: 11 prac – projektów gier planszowych złożonych przez szkoły podstawowe oraz 18 projektów puzzli złożonych przez przedszkola. Ze względu na ograniczenie związane z tym, iż do konkursu mogły być złożone tylko prace z instytucji z obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej, przy ocenie przez komisję prac konkursowych nie była brana pod uwagę praca złożona przez Przedszkole z Sandomierza. Wobec powyższego do oceny projektów puzzli poddane zostało 17 prac.

Wszystkie złożone pracy są pomysłowe i starannie wykonane. Wybór przez Komisję był naprawdę bardzo trudny. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2022 na

 Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

25 lipca 2022 r. – 8 sierpnia 2022 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

nowe logoW związku z planowanym na dzień 11 lipca 2022 r. ogłoszeniem o naborze wniosków na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, zapraszamy osoby zainteresowane, na spotkanie szkoleniowo - informacyjne, które odbędzie się 12 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie.

Wnioskodawcami w ramach naboru wniosków numer 3/2022 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” mogą być organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS i nieprowadzące działalności gospodarczej.

 

ue   leader   prow

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2951500

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe