• Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

10
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Konkurs "Seniorzy w akcji"

seniorzy w akcjiTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Organizatorzy konkursu szukają osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznanych zostanie ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Szczegółowe informacje na stronie www.seniorzywakcji.pl/?a=630

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Sandomierskiej

LOGO LGDZSInformujemy, że w dniu 28 grudnia br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wszystkich członków serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj więcej...

Kryteria wyboru operacji w ramach LSR

Logo LGD lsrZapraszamy do zapoznania się z wstępnie opracowanymi kryteriami wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obejmujacej obszar LGD Ziemi Sandomierskiej, czyli gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji publicznych do konsultacji przedstawianych na stronie propozycji.

 

Kryteria wyboru dla poszczególnych zakresów tematycznych:

1. podejmowanie działalności gospodarczej

2. rozwijanie działalności gospodarczej

3. rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

4. tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

5. pozostałe zakresy tematyczne

  Prosimy o zgłaszenie ewentualnych uwag czy propozycji.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Ożarowska 1A, e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, tel. 158320944, 795414754.

 logotypy ue

Ewaluacja i monitoring. Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju

Logo LGD lsrZapraszamy do zapoznania się z kolejnymi elementami Lokalnej Strategii Rozwoju obejmujacej obszar LGD Ziemi Sandomierskiej, czyli gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tworzenie LSR jak również w jej realizacje w kolejnych latach.

Prosimy o zapoananie się i przesyłanie uwag do zamieszczonego poniżej planu ewaluacji i monitoringu LGD Ziemi Sandomierskiej oraz wdrażania LSR.

Elementy podlegające monitoringowi (do pobrania)

Elementy podlegające ewaluacji (do pobrania)

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Ożarowska 1A,

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, tel. 158320944, 795414754.

 logotypy ue

Czytaj więcej...

Plan komunikacji. Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju

Logo LGD lsrZapraszamy do zapoznania się z planem komunikacji ze spolecznością lokalną, który będzie jednym z elementów Lokalnej Strategii Rozwoju obejmujacej obszar LGD Ziemi Sandomierskiej, czyli gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Opracowując Lokalną Strategię Rozwoju chcemy tworzyć warunki do aktywnego, ciągłego i szeroko rozumianego uczestnictwa społeczności lokalnej w jej wdrażaniu. Plan komunikacji jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowej współpracy pomędzy LGD Ziemi Sandomierskiej a mieszkańcami naszego obszaru. 

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tworzenie LSR jak również w jej realizacje w kolejnych latach.

Prosimy o przesyłanie uwag do zamieszczonego poniżej planu komunikacji.

Plan komunikacji (do pobrania)

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Ożarowska 1A,

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, tel. 158320944, 795414754.

 logotypy ue

Czytaj więcej...

Analiza SWOT obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej

Logo LGD lsrW wyniku przeprowadzonych w każdej gminie warsztatów z udziałem społeczności lokalnej, opracowana została Analiza SWOT dla całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Zachęcmy wszystkich do zapoznania się z dokumentem i przesłania ewentualnych uwag czy propozycji.

Analiza SWOT obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

Zachęcamy również do zgłaszania propozycji projektów jakie mogłyby być zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków PROW 2014-2020. Wstępny opis projektu prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu lub dostarczyć do biura LGD Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu przy ul. Ożarowskiej 1A.

Karta projektu (do pobrania)

logotypy ue

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1013858

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe