Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Przedłużone wsparcie pomostowe

Ocena użytkowników:  / 0

Informujemy beneficjetów projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" o możliwości uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego. Nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego odbywa się w ósmym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu. w terminie: od 16.04.2018 r. do 23.04.2018 r. Kompletne wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego można składać w Biurze projektu w Bielinach, ul. Partyzantów 3 lub w biurach partnerów, osobiście lub pocztą do dnia 23.04.2018 r. (decyduje data wpływu). Uwaga! Wnioski składane muszą być podpisane i kompletne.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin - pobierz

2. Załączniki do regulaminu - pobierz

Dokumentacja rozliczeniowa dla beneficjentów projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Ocena użytkowników:  / 5

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego dla beneficjnetów projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie".

Czytaj więcej...

Dokumentacja dla beneficjentów projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Ocena użytkowników:  / 6


fundusze europesjkie  wojwedztwo   wup   EFS

 

Dokumentacja dla beneficentów projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Czytaj więcej...

Lista ostateczna oceny biznesplanów do projektu "LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Ocena użytkowników:  / 6


fundusze europesjkie  wojwedztwo   wup   EFS

 

Z uwagi na brak złożonych do biura LGD odwołań od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski przedstawiamy ostateczną listę rankingową po ocenie biznesplanów w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Zgodnie z Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.      

Ostateczna lista z oceny biznesplanów "LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie"

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalonego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

   

Wyniki oceny biznesplanów do projektu "LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Ocena użytkowników:  / 6


fundusze europesjkie  wojwedztwo   wup   EFS

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej ogłasza wstępną listę oceny biznes planów do projektu "LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Wyniki oceny biznesplanów "LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalonego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

   

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”