Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Wyniki zapytania 1/MPZ/LGD/2020

Ocena użytkowników:  / 0

W odpowiedzi na umieszczone zapytanie ofertowe numer 1/MPZ/LGD/2020 na dostawę gadżetów wraz z nadrukami logotypów w ramach projektu „Marsz po zdrowie” wpłynęły 4 oferty. Najniższą kwotę brutto za całość zamówienia zaoferowała firma Butterfly Gadżety reklamowe - kwota brutto 8455,50 zł.

Zapytanie 1/MPZ/LGD/2020

Ocena użytkowników:  / 0

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na dostawę gadżetów wraz z nadrukami logotypów w ramach projektu „Marsz po zdrowie”.

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00004-6936-UM1320005/18 z dnia 01.04.2019 zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”