Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Rajd Nordic Walking w Samborcu

Ocena użytkowników:  / 0

Rajd Nordic Walking 178W dniu 27 sierpnia 2021 roku, na zakończenie wakacji, odbył się w Samborcu Rajd Nordic Walking organizowany przez LGD ZIemi Sandomierskiej w ramach projektu współpracy "Marsz po zdrowie". Operacja pn. „Marsz po Zdrowie", realizowana przez 8 Partnerskich LGD-ów, na rzecz promowania aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych oraz promocję turystyczną obszaru., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rajdzie wzięło udzial 80 osób. Trasa rajdu prowadziła wśród przepięknych o tej porze roku, sadów. Po ukończeniu rajdu można było posmakować zdrowych świeżo wycisakanych soków owocowo - warzywanych oraz zjeść przepyszne danie vege. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzmali pamiatkowy medal, dyplom i nagrodę. Dziękujemy Panu Wójtowi Witoldowi Surowcowi za objęcie patronatem Rajdu i za czynne w nim uczestnictwo. Dziękujemy również Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Samborcu za przygotowanie Rajdu. 

logotypy ue

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Rajd Nordic Walking w Grzymałkowie

Ocena użytkowników:  / 0

rajdW ramach realizowanego prze 8 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego projektu współpracy "MARSZ PO ZDROWIE", Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej zaprasza do udziału w Rajdzie Nordic Walking w Grzymałkowie Gmina Mniów. Organizatorem Rajdu jest Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy". Rajd odbędzie się 25 września 2020 r. - rozpoczęcie Rajdu o godzinie 17.00. Szczegóły poniżej na plakacie i w regulaminie rajdu.

LGD Ziemi Sandomierskiej jako partner w projekcie organizuje wyjazd na Rajd zapewniając transport. Zgłoszenia na Rajd prosimy dostarczyć w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym do dnia 18 września 2020 r. do godziny 14.00. Formularze można złożyć osobiście w Biurze LGD ZS w Łoniowie lub e-mailowo: biuro@lgd-sandomierz.eu

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wyjazd na Rajd z parkingu przy UG w Łoniowie w dniu 25 września 2020 r. o godz. 13.45. 

logotypy ue

Czytaj więcej...

Rajd Nordic Walking w Suchedniowie

Ocena użytkowników:  / 0

rajdW dniu 30 sierpnia z grupą Pań z Gminy Samborzec uczestniczyliśmy w Rajdzie Nordic Walking w Suchedniowie. Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie LGD Wokół Łysej Góry. Rajd odbyl się w ramach realizowanego prze 8 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego projektu współpracy "MARSZ PO ZDROWIE". 

Kolejne rajdy na terenie innych LGD już wkrótce.

Zapraszamy!!!

logotypy ue

  

Czytaj więcej...

Wyniki zapytania 1/MPZ/LGD/2020

Ocena użytkowników:  / 0

W odpowiedzi na umieszczone zapytanie ofertowe numer 1/MPZ/LGD/2020 na dostawę gadżetów wraz z nadrukami logotypów w ramach projektu „Marsz po zdrowie” wpłynęły 4 oferty. Najniższą kwotę brutto za całość zamówienia zaoferowała firma Butterfly Gadżety reklamowe - kwota brutto 8455,50 zł.

Zapytanie 1/MPZ/LGD/2020

Ocena użytkowników:  / 0

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na dostawę gadżetów wraz z nadrukami logotypów w ramach projektu „Marsz po zdrowie”.

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00004-6936-UM1320005/18 z dnia 01.04.2019 zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Szkolenie na instruktora / przewodnika nordic walking

Ocena użytkowników:  / 0
W dniach 27-28 listopada 2019 r. w Fałkowie w „Zajeździe Podzamcze” odbyło się szkolenie kandydatów na Instruktorów/ActivityLeaderów PFNW w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie”. Projekt ten jest realizowany na obszarze 8 Lokalnych Grup Działania. Pod egidą Polskiej Federacji Nordic Walking zaplanowane zostało przeszkolenie Instruktorów/ActivityLeaderów Nordic Walking. Kurs zorganizowany dla 20 osób z terenów LGD - ów  z projektu współpracy został przeprowadzony przez doświadczonego trenera Pana Rafała Przyszlaka instruktora Polskiej Federacji NordicWalking. W ramach szkolenia z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej brały udział dwie osoby z Gminy Samborzec i Gminy Klimontów. Szkolenie w formie teoretycznej i praktycznej zakończone zostało egzaminem. Każdy z uczestników otrzyma legitymację Instruktora lub Activity Leadera PFNW dającą uprawnienia do działania na płaszczyźnie NordicWalking.

 logotypy trzy

 

Organizujemy szkolenie na instruktora / przewodnik nordic walking

Ocena użytkowników:  / 0

Zapraszamy chętnych z terenu objętego działaniem LGD Ziemi Sandomierskiej na kurs dla Instruktorów / Przewodników Nordic Walking.

Kurs odbędzie się w terminie 27-28 listopada 2019 (środa-czwartek) w Fałkowie.

W ramach kursu zapewniamy zakwaterowanie (pok. 2-os.), wyżywienie, serwis kawowy, profesjonalne kije do nordic walkingu, komplet materiałów dydaktycznych.  

Kto aplikuje na Instruktora a kto na Przewodnika wynika z posiadanych uprawnień (np. pedagogicznych) – szczegółowa informacja poniżej.

 

 

O uprawnienia instruktora PFNW mogą się starać:

– studenci i absolwenci AWF lub Wyższej Szkoły WF,

– studenci i absolwenci Uniwersytetów Medycznych kierunków fizjoterapia lub rehabilitacja,

– posiadacze legitymacji instruktorskiej lub trenerskiej w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej.

 

O uprawnienia przewodnika PFNW mogą się starać wszyscy chętni bez względu na uprawnienia.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje w Biurze LGD ZS w Łoniowie, tel. 158320944, e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu 

 

logotypy trzy

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”