Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

NASZ ZESPÓŁ

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Janusz Stasiak – Prezes Zarządu LGD Ziemi Sandomierskiej

Wykształcenie wyższe – mgr inż. Inżynieria materiałowa Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Magisterskie Studia Menadżerskie Uniwersytet Warszawski, Rachunkowość i finanse Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Kilkadziesiąt różnych szkoleń w kraju i za granica z szeroko rozumianej problematyki gospodarczej – zarządzanie finansami, strategie rozwoju firm, planowanie marketingowe, controlling, budżetowanie przedsiębiorstwa, systemy zarządzania jakością, kontrola i audyt wewnętrzny. Kilkanaście zagranicznych wyjazdów studyjnych mających na celu zapoznanie się z najnowszymi technologiami produkcyjnymi w sektorze rolno -spożywczym, energetyki odnawialnej i ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe: 36 lat pracy zawodowej. Od 1998 lat związany ze Stowarzyszeniem LGD Ziemi Sandomierskiej i wdrażaniem lokalnej strategii na terenie powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik. Obecnie prowadzi doradztwo podatkowe, księgowe i finansowe w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Agnieszka Szczucińska – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Biura LGD Ziemi Sandomierskiej

Wykształcenie wyższe – mgr inż. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

Kwalifikacje dodatkowe uzyskane w ramach uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach: „Programy UE – wniosek, czyli wizytówka państwa projektu”, „Marketing usług turystycznych i gospodarki turystycznej”, „Komunikacja, zarządzanie informacją, organizacja baz danych”, „Współpraca warunkiem prawidłowego rozwoju produktu turystycznego”, „Komercjalizacja produktu turystycznego – zrób wszystko, by sprzedać”, „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”, „Stosowanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji LSR 2014-2020”, „Biznesplan dla operacji w ramach LSR”, „System ochrony danych osobowych”, „Pisanie wniosków dla organizacji pozarządowych”, „Nowoczesny marketing”, „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej”, „Ochrona danych osobowych po zmianie przepisów (RODO)”, „Kodeks pracy dla zarządzających organizacją pozarządową”, „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwania dla obszarów wiejskich”, „Doradca zawodowy”.

Doświadczenie zawodowe: 26 lat pracy zawodowej między innymi jako kierownik działu marketingu w spółce produkcyjno – handlowej. Od 1998 roku związana ze Stowarzyszeniem LGD Ziemi Sandomierskiej i wdrażaniem lokalnej strategii na terenie powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik. Obecnie prowadzi doradztwo marketingowe w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Monika Komorowska – specjalista ds. organizacyjnych

Wykształcenie wyższe – mgr Filologia polska – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Uzyskany Certyfikat księgowy nadany przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów RP

Kwalifikacje dodatkowe uzyskane w ramach uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach: „Prowadzenie konsultacji społecznych”, „Zatrudnianie personelu do projektu POKL”, „Zasady współpracy ngo z administracją publiczną”, „Komunikacja interpersonalna”, „System ochrony danych osobowych”, „Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników LGD w zakresie finansowania działalności lgd, monitoringu i ewaluacji oraz promocji jakości życia na obszarach wiejskich”, „Ochrona danych osobowych po zmianie przepisów (RODO)”, „Szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych”, „Księgowość i rachunkowość w projektach POKL”,

Doświadczenie zawodowe: 17 lat pracy zawodowej między innymi jako specjalista ds. rachunkowości i finansów w spółce produkcyjno – handlowej. Od 10 lat związana ze Stowarzyszeniem LGD Ziemi Sandomierskiej i wdrażaniem lokalnej strategii na terenie powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik. Obecnie prowadzi doradztwo księgowe i finansowe w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Anna Płoszaj – specjalista ds. organizacyjnych. Koordynator LSR.

Wykształcenie wyższe – mgr Administracja publiczna – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, studia podyplomowe Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

Kwalifikacje dodatkowe uzyskane w ramach uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach: „Ewaluacja LGD i LSR”, „Prowadzenie konsultacji społecznych”, „Komunikacja interpersonalna”, „Zasady współpracy NGO z administracją publiczną”, „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej”, „Przygotowanie i wdrażanie projektów współpracy”, „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwania dla obszarów wiejskich”, Szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych”,

Doświadczenie zawodowe: 13 lat pracy zawodowej. Od 10 lat związana ze Stowarzyszeniem LGD Ziemi Sandomierskiej i wdrażaniem lokalnej strategii na terenie powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik. Obecnie prowadzi doradztwo księgowe i finansowe w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Wioletta Klimkiewicz – pedagog szkolny, Wicedyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie

Wykształcenie wyższe – mgr Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii, studia podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy oraz Zarządzanie oświata z elementami wdrażania projektów unijnych

Kwalifikacje dodatkowe uzyskane w ramach uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji – Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”, „Seminarium konferencyjne z zakresu doradztwa zawodowego”, Szkolenie konsultacyjne doradców zawodowych z powiatu sandomierskiego”, „Razem na rzecz rozwoju regionu. JST partnerem we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty”.

Obecnie prowadzi doradztwo zawodowe w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Andrzej Rainer – Firma Biuro Usług Technicznych Andrzej Rainer, Nisko, instruktor szkoleń UDT

Prowadzący szkolenie „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”