Zapytanie 1/KP/LGD/2019

Ocena użytkowników:  / 0

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na organizację szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”

Czytaj więcej...

Doradztwo marketingowe

Ocena użytkowników:  / 0

logo kp

Doradztwo w zakresie marketingu, promocji, przygotowania materiałów informacyjnych, reklamowych itp. w sobotę 12 stycznia w godzinach od 9.00 do 12.00

w poniedziałek 14 stycznia od 15.30 do 16.30

w poniedziałek 21 stycznia od 15.30 do 16.30

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Czytaj więcej...

Doradztwo zawodowe

Ocena użytkowników:  / 0

logo kp

Doradztwo zawodowe 15 (wtorek), 16 (środa) stycznia 2019 roku

w godzinach od 11.00 do 12.30

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

 

Czytaj więcej...

Doradztwo prawne

Ocena użytkowników:  / 0

logo kp

Doradztwo prawne w sobotę 19 stycznia 2019 roku

w godzinach od 10.00 do 15.00

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Czytaj więcej...

Doradztwo księgowe, finansowe i podatkowe

Ocena użytkowników:  / 0

logo kp

Doradztwo księgowe, finasowe, podatkowe w sobotę 19 stycznia 2019 roku

w godzinach od 10.00 do 15.00

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Czytaj więcej...

Zapytanie 1/KP/LGD/2018

Ocena użytkowników:  / 0

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa

Ocena użytkowników:  / 0

logo kp

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu współpracy pn. “Kreator Przedsiębiorczości” uruchomiła Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i działalności organizacji pozarządowych:
- prawnego;
- księgowo - finansowo - podatkowego;
- marketingowego;
- zawodowego.

Z doradztwa mogą skorzystać przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, młodzież.

Prosimy o wcześniejszy kontakt w sprawie umówienia spotkania z doradcą.

Doradztwo realizowane w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości".

Projekt “KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” ma na celu wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt współfinansowany jest ze środków PROW 2014-2020 w ramach Działania 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

 logotypy trzy

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”