Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

LGD Ziemi Sandomierskiej zakończyła realizację projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości"

Ocena użytkowników:  / 0

logo kpLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej wraz z partnerami zakończyła projekt współpracy „Kreator przedsiębiorczości” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Projekt był największym w Polsce projektem współpracy międzynarodowej finansowanym ze środków PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Doradztwo zawodowe

Ocena użytkowników:  / 1

logo kp

Doradztwo zawodowe 17, 24 i 25 lutego 2020 roku

w godzinach od 14.30 do 15.30

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie 5/KP/LGD/2020

Ocena użytkowników:  / 0

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkolenia ”Kadry i płace w MSP” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6936-UM1320002/18 z dnia 10.07.2018 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Zapytanie 4/KP/LGD/2020

Ocena użytkowników:  / 0

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkolenia ”Promocja w MSP” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6936-UM1320002/18 z dnia 10.07.2018 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Zapytanie 3/KP/LGD/2020

Ocena użytkowników:  / 0

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000054684, NIP 8641577223, Regon 830411108, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkolenia ”Księgowość w MSP” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6936-UM1320002/18 z dnia 10.07.2018 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”