Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Podsumowanie wdrażania LSR w ramach PROW 2007-2013

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

87741600 1412980580 Logo PROWLokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizując Działania PROW na lata 2007-2013 LEADER Oś 4 wdrażała LSR dla gmin powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik, w ramach 3 celów ogólnych, 8 celów szczegółowych i 18 przedsięwzięć, których wiodącymi założeniami była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi.

 

 

Od października 2009 roku do września 2014 roku LGD Ziemi Sandomierskiej przeprowadziła łącznie 21 konkursów na działania z zakresu:

„Małe projekty” 8 konkursów na kwotę 2 459 025,68 zł;

„Odnowa i rozwój wsi” 5 konkursów na kwotę 3 476 910,27 zł;

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 4 konkursy na kwotę 435 092,60 zł;

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 4 konkursy na kwotę 821 030,50 zł.

W skali Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Świętokrzyskiego nabory na tzw. projekty biznesowe w LGD Ziemi Sandomierskiej cieszyły się znacznym powodzeniem, dzięki ich realizacji powstało lub zostało zmodernizowanych i doposażonych 11 przedsiębiorstw. Z łącznego limitu środków przeznaczonych na wszystkie w/w działania LGD Ziemi Sandomierskiej zrealizowała 98,20% limitu.

LGD Ziemi Sandomierskiej wraz z LGD Lider Zielonej Wielkopolski, który był liderem projektu, w latach 2011-2014 zrealizowało międzyregionalny projekt współpracy pn. „Aktywność i integracja na 5 – turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!”, w ramach Działania 421 PROW 2007-2013. Jednym z celów realizowanego projektu współpracy był wzrost aktywności lokalnych środowisk obu LGD, poprzez aktywizowanie lokalnych społeczności dzięki działaniom związanym z przybliżeniem wartości społecznych i kulturalnych, zachowaniu i przekazie wartościowych elementów kultury ludowej oraz promowaniu działań artystycznych-realizacja celu odbywała się w oparciu o zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne, turystyczne występujące na terenie obu LGD. Drugim celem był rozwój trójsektorowy oraz promocja regionów - realizacja celu polegała na rozwoju potencjału społecznego, publicznego i gospodarczego poprzez stymulowanie warunków do rozwoju biznesu opartego na naturalnych zasobach oraz promowaniu potencjału turystycznego partnerskich regionów.LSR2007-2013 - logo     pw     dp

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”