Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

  • Gminy LGD

Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

2
Gmina
Koprzywnica

3
Gmina
Dwikozy

4
Gmina
Klimontów

5
Gmina
Lipnik

6
Gmina
Łoniów

7
Gmina
Wilczyce

8
Gmina
Zawichost

9
Gmina
Obrazów

herb samborca m
Gmina
Samborzec

Witamy na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Spotkanie popularyzujące historię Zawichostu

plakat - grafika DahlbergaBurmistrz Miasta Zawichost - Katarzyna Kondziołka oraz Fundacja TAK dla DZIAŁANIA zapraszają na spotkanie z dr. hab. Tomisławem Giergielem popularyzujące historię Zawichostu, w oparciu o nowy folder opisujący nawjażniejsze zabytki.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 18.00 w sali remizy OSP w Zawichoście.

Wydarzenie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej". 

logotypy ue

 

Czytaj więcej...

Ankieta monitorująca wskaźniki LSR

Logo LGD lsrBeneficjenci Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Czytaj więcej...

Kolejne środki dla LGD Ziemi Sandomierskiej

a1W dniu 19 października 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneksy z przedstawicielami LGD-ów. W imieniu LGD Ziemi Sandomierskiej aneks na kolejne dodatkowe środki na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 podpisali Prezes Zarządu Janusz Stasiak i Wiceprezes Zarzadu Agnieszka Szczucińska. Kwota 576 tys. euro dla LGD Ziemi Sandomierskiej przeznaczona będzie na działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i rozwojem infrastrutkury niekomercyjnej. Nabory wniosków w przyszłym roku. 

Czytaj więcej...

II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej Laudate Mariam w Ciekotach

II Oglnopolski Festiwal Laudate Mariam 2021Po raz drugi w Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach odbędzie się II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnych Laudate Mariam. Tym razem nie jak zwykle w maju, ale w październiku zabrzmią najpiękniejsze pieśni maryjne.
Festiwal odbędzie się w sobotę 23 października 2021 r.
Jury oceni wykonawców w czterech kategoriach: chóry, zespoły: ludowe, wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści: klasyczni, estradowi, ludowi (urodzeni przed 23.10.2021). 
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.
Przesłuchania odbędą się w godz. 10:00 - 15:00.
Ogłoszenie wyników połączone z koncertem laureatów zaplanowano na godz. 16:00.
Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie - Wspólnie dla tradycji, Gminę Masłów i Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
 
Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia pod linkiem
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje pożyczki na rozwój turystyki

0001Polska Fundacja Przedsiebiorczości wraz z BGK realizuje program "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka". W ramach programu ma do zaoferowania pożyczkę na rozwój turystyki umożliwiającą mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.
 
Pożyczka na rozwój turystyki– korzyści dla firmy:
  • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
  • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
  • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe- od 0,0375%
  • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
  • możliwość karencji spłat- 12M
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla: obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.

Czytaj więcej...

Wyjazd studyjny w ramach projektu KSOW „Szlakami ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii”

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie AGROEKOTON z Sandomierza w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej i Stowarzyszeniem Sandomierski Szlak Jabłkowy. Celem głównym projektu było zapoznanie się z systemem transferu wiedzy i rozwiązaniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności stosowanymi w ogrodnictwie słoweńskim.
ksow-nalgowek

Czytaj więcej...

Rajd Nordic Walking w Samborcu

Rajd Nordic Walking 205W dniu 27 sierpnia 2021 roku, na zakończenie wakacji, odbył się w Samborcu Rajd Nordic Walking organizowany przez LGD ZIemi Sandomierskiej w ramach projektu współpracy "Marsz po zdrowie". Operacja pn. „Marsz po Zdrowie", realizowana przez 8 Partnerskich LGD-ów, na rzecz promowania aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych oraz promocję turystyczną obszaru., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rajdzie wzięło udzial 80 osób. Trasa rajdu prowadziła wśród przepięknych o tej porze roku, sadów. Po ukończeniu rajdu można było posmakować zdrowych świeżo wycisakanych soków owocowo - warzywanych oraz zjeść przepyszne danie vege. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzmali pamiatkowy medal, dyplom i nagrodę. Dziękujemy Panu Wójtowi Witoldowi Surowcowi za objęcie patronatem Rajdu i za czynne w nim uczestnictwo. Dziękujemy również Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Samborcu za przygotowanie Rajdu. 

logotypy ue

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3144603

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

O LGD

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru.

Czytaj więcej...

Misja LGD

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe