Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

LOGO LGDZS

Informujemy, iż w dniu 29 maja 2023 r. o godzine 10.00 w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu (sala konferencyjna – IV piętro) odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy. 

 

 

Na podstawie §25 ust. 2 lit. c i §23 Statutu, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD, które odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 10.00, w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu (sala konferencyjna – IV piętro).
Zawiadamia się jednocześnie, że na podstawie §24 Statutu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Zarząd wyznacza drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 29 maja 2023 r. na godz. 10.30.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3) Stwierdzenie prawomocności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2022.
7) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.
8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2022.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
d) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia- LGD.
e) udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia- LGD.
f) zmian w Statucie Stowarzyszenia.
g) zatwierdzenia jednolitej wersji Statutu.
10) Przedstawienie założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023 - 2027.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023 – 2027.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad.

Zarząd
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3144562

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”