Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Konsultacje społeczne

Konsultacje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami planowanymi do wprowadzenia w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Konsultacje będą trwaly przez okres 14 dni, tj. do dnia 24 lutego 2020 r.

Ewentualne uwagi  do zmian w LSR należy przesłać tylko i wyłącznie na załączonym formularzu na adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu (skan formularza z podpisami) ub dostarczyć do biura LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, w ww. terminie (decyduje data wpływu do biura LGD). 

Poniżej przedstawiamy planowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

W związku z możliwością pozyskania kolejnych dodatkowych środków na realizację przedsięwzięć w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do strategii (LSR). LGD zobliogowana jest do przeznaczenia co najmniej 50% środków z bonusa na operacje zwiazane z tworzeniem miejsc pracy. W związku z powyższym kwota 420 tys. zł planowana jest na Przedsięwzięcie 1.1.1 "Podejmowanie działalności gospodarczej"  a kwota 370 tys. zł planowana jest na przedsięwziecie 2.3.1 "Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastrutury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".

Planowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI DO KONSULTACJI - do pobrania 

Formularz aktualizacji LSR

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”