Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa - listopad 2018

Ocena użytkowników:  / 0

logo kp

Z bezpłatnego doradztwa mogą skorzystać przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, młodzież.

ZAPRASZAMY

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa

Ocena użytkowników:  / 0

logo kp

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu współpracy pn. “Kreator Przedsiębiorczości” uruchomiła Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i działalności organizacji pozarządowych:
- prawnego;
- księgowo - finansowo - podatkowego;
- marketingowego;
- zawodowego.

Z doradztwa mogą skorzystać przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, młodzież.

Prosimy o wcześniejszy kontakt w sprawie umówienia spotkania z doradcą.

Doradztwo realizowane w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości".

Projekt “KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” ma na celu wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt współfinansowany jest ze środków PROW 2014-2020 w ramach Działania 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

 logotypy trzy

"Nowe umiejętności dla mieszkańców powiatu sandomierskiego" w gminie Koprzywnica

Ocena użytkowników:  / 0

Od września w gminie Koprzywnica realizowany jest projekt "Nowe umiejętności dla mieszkańców powiatu sandomierskiego". Uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniu z kursu podstaw obsługi komputera i kursu "Bezpieczny Internet" . Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał LudzkiDziałania 9.5- Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej...

Zakończono projekt pn. "Szkolenie szansą dla ciebie"

Ocena użytkowników:  / 0

15 marca 2012 r. zakończył się projekt pn. "Szkolenie szansą dla ciebie"- tworzenie i funkcjonowanie wiosek tematycznych realizowany w ramach umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

"Szkolenie szansą na sukces" w gminie Koprzywnica

Ocena użytkowników:  / 0

Od początku listopada w gminie Koprzywnica realizowany jest projekt "Szkolenie szansą na sukces". Podczas szkoleń uczestnicy uczą się języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 9.5- Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej...

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”